Система бойової підготовки частини, з’єднання сухопутних військ на сучасному етапі

Комплекс заходів, що проводяться в ході бойової підготовки, об’єднуються в систему бойової підготовки. Під системою бойової підготовки розуміється сукупність функціонально зв’язаних підсистем, які взаємодіють між собою для досягнення мети, поставленої перед бойовою підготовкою. Вона включає одиночну (індивідуальну) підготовку солдатів; підготовку підрозділів, частин і з’єднань; підготовку командирів та підготовку штабів; всестороннє забезпечення бойової підготовки.

В результаті функціонування системи бойової підготовки військовослужбовці набувають знань, умінь і високі морально- психологічні якості, необхідні для вирішення завдань бойової і мобілізаційної готовності, а також здійснюється злагодження підрозділів, частин і з’єднань для успішного виконання завдань відповідно до їх призначення в складній обстановці сучасного загальновійськового бою.

Виходячи з мети системи бойової підготовки можна виділити зміст бойової підготовки:

виховання особового складу ст. дусі. вірності військовому боргу, військовій присязі, строгого виконання вимог статутів і постійною підвищення ефективності і якості підготовки особового складу, здатного досконало володіти зброєю, бойовими і технічними засобами, уміло діяти в складних умовах бойової обстановки;
безперервне вдосконалення методів організації взаємодії підрозділів, частин і з’єднань при веденні бойових дій;
визначення ефективності способів бойового застосування озброєння і бойової техніки;
підготовка і бойове злагодження підрозділів, частин, з’єднань і забезпечення їх дій в різних видах бою;
вивчення організаційної структури, озброєння і техніки, тактики дій армій розвинених зарубіжних держав.
Конкретний зміст бойової підготовки по навчаних категоріях і предметах навчання розкривається у відповідних програмах підготовки.

Так, на сьогоднішній день підготовка підрозділів, загальновійськова підготовка молодих солдатів проводиться відповідно до програми бойової підготовки механізованих підрозділів, затвердженої заступником Міністра оборони — командувачем Сухопутними військами Озброєних Сил в 1994 році.

Одиночна підготовка солдатів проводиться в два етапи: перший — вдосконалення початкової підготовки впродовж 42 годин, другий — загальновійськова підготовка молодих солдатів впродовж 90 годин.

Загальновійськова підготовка молодих солдатів здійснюється у складі звідних підрозділів (рот) частини. У цей період всі військовослужбовці займаються, як правило, на учбових полях і полігонах, в городках і в обладнаних класах.

Початкова спеціальна підготовка молодих солдатів проводиться: з водіями автомобілів, механіками-водіями (гусеничних машин у складі звідних підрозділів частини в терміни, визначені Програмою підготовки водіїв, механіків-водіїв; з рештою фахівців у складі штатних підрозділів впродовж одного місяця по: програмам, розробленим в частині з урахуванням конкретних умов.

Підготовка і злагодження механізованих підрозділів здійснюється у відповідності з Програмою бойової підготовки механізованих підрозділів. Учбовий процес підрозділів інших пологів військ і спеціальних військ, які входять до складу механізованих частин, проводиться відповідно до Програм бойової підготовки підрозділів роду військ.

Основою бойової підготовки є польова виучка, яка є комплексом умінь і навиків особового складу, злагодженість підрозділів, частин, з’єднань, органів управління і їх здатність вести бойові дії в різній обстановці.

Головним в польовій виучці, її основою є тактична підготовка, їй підпорядковані всі інші предмети навчання. У відповідності з Програмою бойової підготовки механізованих підрозділів на тактичну підготовку відводиться 366 годин (майже 33% від загальної чисельності загального часу — 1080 годин).

Підготовка підрозділів здійснюється послідовно протягом року. Бойова підготовка підрозділів організовується і проводиться у формі виходу їх на полігон. Кількість виходів, порядок їх проведення визначає командир частини, виходячи з рівня підготовки підрозділів, їх бойового призначення, можливостей полігону (учбового центру) і матеріально-технічних можливостей частини.

Перед проведенням полкових (бригадних), батальйонних тактичних сучений плануються і проводяться батальйонні польові виходи тривалістю 5-6 днів. Під час польового виходу проводяться тактико-стройові заняття, тактичні заняття, стрілянина, заняття пів водінню, контрольні заняття; здійснюється цілеспрямована підготовка підрозділів.

Бойова злагодженість частини, з’єднання, їх готовність до виконання завдань по бойовому призначенню є основним показником польової виучки особового складу.

В ході підготовки підрозділів здійснюється їх злагодження, для чого програмою бойової підготовки підрозділів відводиться певний час: на злагодження відділення — 1,5 місяця; взводу, роти, батальйону — по одному місяцю.

Бойове злагодження підрозділів досягається в ході тактично-стройових занять, тактичних занять, тактичних учень, на яких особовий склад в польових умовах навчається виконанню своїх функціональних обов’язків у складі штатних підрозділів.

Командирська підготовка офіцерів проводиться відповідно до Програми командирської підготовки офіцерів механізованих і танкових підрозділів, підрозділів пологів військ Сухопутних військ.

Підготовка офіцерів здійснюється на зборах, командирських заняттях і в ході самостійної роботи удосконалюється при проведенні штабних тренувань, командно-штабних і тактичних учень.

Командирські сбіри і командирські заняття проводяться спочатку з офіцерами старшої (вищого) ланки, а потім — нижньої ланки в терміни, визначені командиром з’єднання, частини.
Основний принцип командирської підготовки — кожен командир (начальник) навчає і несе відповідальність за підготовку своїх підлеглих.

Програма командирської підготовки офіцерів розроблена на навчальний рік (10 учбових місяців). Не менше 1/3 учбові тим відводиться на підготовку офіцерів на один ступінь вище посади. Програма відводить 70 % всього учбового часу на заняття в полі і на техніці, не менше 30% занять по тактичної підготовці, вогняній підготовці і водінню в ночі. Командирські заняття проводяться в учбових групах, створених по відповідних посадах і спеціальностям.

Командирські збори проводяться з метою вдосконалення знань, умінь, навиків і командирських якостей офіцерів. В кінці зборів офіцери здають заліки по основних предметах навчання і знанні бойових і загальновійськових статутів. Тривалість командирських зборів — 5 днів.

Командирські заняття проводяться щомісячно по два дні, окрім місяців, коли проводяться збори, підсумкові (інспекторські) перевірки та в підготовчий період. В ході командирських занять виробляється єдність поглядів на навчання і виховання особового складу, впровадження найбільш перспективних форм і методів навчання підлеглих, а також на раціональне використання учбової матеріально-технічної бази в учбовому процесі.

Окрім самостійного вивчення учбової і іншої літератури офіцерам на кожен навчальний рік визначають індивідуальні завдання по розробці планів проведення учень, занять, рефератів і інших учбових матеріалів з метою підвищення їх методичної майстерності.

Підготовка прапорщиків здійснюється згідно Програм командирської підготовки прапорщиків Сухопутних військ. Їх навчання проводиться по предметах загальновійськової підготовки в одній учбовій групі прапорщиків частини, а за фахом — в учбових групах, створених по посадам і спеціальностям.

Підготовка прапорщиків здійснюється на командирських зборах і заняттях, а також в ході самостійної роботи. Підготовка прапорщиків нечисленних спеціальностей проводиться в з’єднаннях.

Командирська підготовка прапорщиків підрозділяється на загальновійськову гуманітарну і підготовку за фахом. Командирські збори з прапорщиками проводяться тривалістю 3 дні. Командирські заняття проводяться щомісячно по одному дню.

Головна увага в командирській підготовці прапорщиків приділяється її практичній спрямованості.

Навчання сержантів організовується і проводиться в відповідності з програмами командирської підготовки сержантів (додаток до програм бойової підготовки підрозділів). Підготовка .сержантів здійснюється на командирських зборах (тривалістю 3 дні) і командирських заняттях (по 2 дні в місяць), а також на показних, інструкторсько-методичних заняттях і інструктажах. Удосконалюється підготовка сержантів в ході занять, що проводяться з підрозділами.

На командирських зборах удосконалюється підготовка сержантів в командуванні відділенням (розрахунком) в бою, встановлюються єдині методи проведення занять по найбільш складних темах по тактичній, спеціальній підготовці і іншим предметам навчання.

Інструкторсько-методичні (імз) і показні зайняття проводяться в ході зборів, командирських занять, перед відробком нової теми занять з особовим складом, по якій сержанти проводитимуть заняття.

Інструктажі проводяться командирами взводів і рот напередодні чергових занять, які проводять сержанти.

Крім того, один раз в період навчання в масштабі частини і щомісячно в масштабі батальйону з сержантами проводяться методичні наради, на яких підводяться підсумки роботи сержантів, проводиться обмін досвідом навчання і виховання підлеглих, підтримка статутного порядку.

Підготовка штабів здійснюється на штабних, командно-штабних тренуваннях, командно-штабних ученнях і удосконалюється в ході проведення тактичних учень.

Підготовка штабів є одним з найважливіших чинників високої бойової готовності, повного використання бойових можливостей частин і з’єднань. В сучасному бою управління військами стало таким складним, що командирові безпосередньо потрібна постійна допомога з боку головного органу управління — штабу.

Добавить комментарий