Профілактика інфекційних захворювань

Первинна профілактика — система соціальних, медичних, гігієнічних і виховних мір, спрямованих на запобігання захворювань шляхом усунення причин і умов їхнього виникнення й розвитку, а також на підвищення стійкості організму до впливу несприятливих факторів навколишнього природного, виробничого й побутового середовища. На відміну від вторинної профілакти, націленої на раннє виявлення захворювання, попередження рецидивів, прогресування хворобливого процесу й можливих його ускладнень, метою первинної профілактики є збереження здоров’я, запобігання впливу шкідливих факторів природного й соціального середовища, здатних викликати патологічні зміни в організмі.

Виникнення й розвиток уявлень про первинну і вторинну профілактику нерозривно пов’язане з пошуками етіологічного (причинного) підходу до боротьби з найпоширенішими неінфекційними захворюваннями, здійсненням фундаментальних наукових досліджень проведених з метою встановлення щирих масштабів поширеності неінфекційних хвороб, виявленням первинних відхилень від нормального плину процесів життєдіяльності й пускових механізмів розвитку патологічних процесів, що приводять до виникнення різних форм неінфекційної патології, а також установленням їхнього зв’язку із впливом різних факторів внутрішнього й зовнішнього середовища на організм.

Важливе значення в профілактичній діяльності мають профілактичні огляди. В умовах поліклініки можуть здійснюватися такі види профілактичних оглядів, як періодичні, цільові, попередні.
Профілактичні огляди неможливо виокремити, оскільки їх здійснюють у рамках всіх напрямків роботи поліклініки. В профілактичній роботі вони входять у диспансеризацію, у заходи зі зниження захворюваності, інвалідності і смертності серед населення. В лікувальній практиці профілактичні огляди є основою для раннього виявлення захворювань, їх проводять під час обслуговування робітників промислових підприємств, закріплених за поліклінікою. Повна медична реабілітація і динамічне спостереження за хворими теж можливе за умови профілактичних оглядів. Елементи профілактики є в плановій госпіталізації пацієнтів у стаціонар, встановленні тимчасової непрацездатності, направленні хворих на МСЕК. В останніх випадках є певний перелік обов’язкових методів обстеження і оглядів окремих фахівців перед стаціонарним лікуванням, оформленням листка непрацездатності та ухваленням експертного рішення на МСЕК.
Протиепідемічна робота поліклініки передбачає профілактичні щеплення та спостереження за контактними особами.
У питаннях проведення профілактичних щеплень в умовах поліклініки важливо виокремити два суттєвих поняття — специфічна профілактика інфекційних захворювань та термінова профілактика інфекційних захворювань.
Специфічна профілактика інфекційних захворювань ґрунтується на активній і пасивній імунізації, а також застосуванні лікарських засобів, зокрема антибіотиків, бактеріофагів, активних щодо певних видів збудників захворювань. Вона спрямована на запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб, оскільки в цьому разі створюється контингент населення, несприйнятливий до впливу певних мікроорганізмів. Прикладом може бути проведення імунізації проти грипу.
Термінова профілактика інфекційних захворювань проводиться аналогічними методами за підозри на зараження людей в умовах епідемічного вогнища.

Добавить комментарий