Бухгалтерский учет, аудит

Гармонізація бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом відповідно до вимог міжнародних стандартів

В Україні розроблено національні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності на основі міжнародних стандартів, затверджено новий План рахунків …