Задача з економіки підприємства №1

Підприємство розробило якісно новий високотехнологічний продукт. Співвідношення прогнозних обсягів реалізації та прибутку подано в таблиці…
Прогнозна ціна одиниці продукції – 150 грн.
Визначити точку беззбитковості шляхом побудови графіка “Обсяг виробництва — прибуток”.
Розрахувати передбачуваний прибуток, якщо ймовірність досягнення кожного рівня обсягу реалізації така…

скачать задачу

Добавить комментарий