Задачі БЖД №1-4

Задача 1
У 1986 р, у період з 26 квітня по 6 травня після аварії на четвертому блоці ЧАЕС стався викид радіонуклідів за межі станції, сумарна активність якого становила понад 50 MKu. Активність стронцію-89 (89Sr) 2,2 MKu.
Визначити активність 89Sr через місяць, шість місяців, рік, три роки, десять років після викиду. Побудувати графік спаду активності з часом. Дати оцінку одержаних результатів, зробивши висновки щодо тривалості та інтенсивності забруднення об’єктів, суміжних ЧАЕС, стронцієм-89.

Задача 2
Для захисту населення регіону, розташованого навколо ЧАЕС, МОЗ України встановило допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію – 137 та стронцію – 90 у продуктах харчування і води для пиття – ДР-97. Визначити за ДР- 97 (див. Додаток) річну (місячну, денну, п’ятирічну) еквівалентну дозу опромінення організму дорослої людини, яка вживає продукти місцевого виробництва. Забруднення їх не перевищує ДР. Записати припустимі рівні за цезієм -13 (стронцієм -90) для обраного раціону; розрахувати сумарну дозу за вказаний у варіанті завдання час. Об’ємна активність у продуктах зберігається за весь період їх вживання. Розрахунки провести за формулою…
Зробити висновки на підставі проведених розрахунків. Викласти загальні рекомендації щодо захисту від іонізуючих випромінювань.

Задача 3
О 9 год ЗО хв 30 квітня 1986 р. після аварії на ЧАЕС були зареєстровані рівні радіації: в Києві (прості Науки) — 2,2 мР/год, на відстані 5-Ю км від реактора — 1000, на межі 30-кілометрової зони — 15 мР/год, Визначити рівні радіації та експозиційну дозу завнішнього гамма-випромінювання залежно від терміну проживання (1 рік) в умовах 8-годинного перебування поза приміщеннями.

Задача 4
На ХНО виникла аварія на технологічному трубопроводі з рідким хлором, що перебував під тиском. У результати виникло джерело зараження хлором у обсягу 5 т. На відстані 1,2 км від об’єкта розміщений населений пункт. На заводі працює 100 чол., забезпеченість протигазами – 100%.
Метеорологічні умови: ясно, день, температура повітря -200С, швидкість вітру – 4 м/с.
Визначити:
1) глибину і площу зони хімічного зараження;
2) час надходження зараженого повітря до підприємства;
3) тривалість вражальної дії хлору;
4) можливі втрати виробничого персоналу.

Добавить комментарий