Авторефераты и статьи

Авторефераты и статьи из официальных источников вполне можно использовать при написании студенческих работ. Как источник литературы автореферат примерно оформляется в следующем виде:
Коприкова Ю.Л. Витоки антиутопичного жанру: автореф. дис. … канд. филолог. наук / Ю.Л. Коприкова; Ін-т світової літератури. — К., 2008. — 20 с.

Облік розрахунків із бюджетом в умовах застосування Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і впровадження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Источник (страница 43-54): Василик Ольга Остапівна. Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом: Дис… канд. екон. наук: 08.06.04 / Київський національний економічний …

Страница 2 из 212