Бухгалтерский учет, Аудит

Облік розрахунків із бюджетом в умовах застосування Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і впровадження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Источник (страница 43-54): Василик Ольга Остапівна. Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом: Дис… канд. екон. наук: 08.06.04 / Київський національний економічний …